Komunální volby Jílové u Prahy 2014

26.08.2014 11:12

Volební program ZO SZ Jílové 2014

Prosazujeme levnější, ekologičtější a účelnější alternativy kvalitního silničního propojení Jižních Čech s Prahou, než je západní varianta dálnice D3 ve Středních Čechách. Smysl má spojnice zdrojů a cílů dopravy, ne zachovalých přírodních lokalit v extrémním terénu.

Podporujeme rovný přístup občanů k úřadům a eliminaci vlivu lobystických subjektů.

Pokud to zákon umožní, podpoříme maximum úředních úkonů občanů (např. osobní doklady) vyřídit na městském úřadě.

Chceme zveřejňovat na webových stránkách města městské zakázky a jejich financování.

Chceme z demografických údajů včas připravovat adekvátní počet míst ve školách a školkách a předejít traumatisování dětí.

Obdobně podle demografických údajů kapacitně zajišťovat péči o seniory.

Chceme uměřenější rozdělování dotací pro místní spolky, částka pro jílovské fotbalisty je (za všech dosavadních vedení radnice) přemrštěná, zatímco příspěvek pro sdružení ekologické výchovy dětí "Kandík" byl výrazně krácen.

Jsme pro zrušení heren, výherních automatů a terminálů ve městě vzhledem k jejich negativnímu sociálnímu dopadu.

Podpoříme zkvalitnění koupání na Žampachu, zejména  obnovení lávky přes náhon na jez.

Podpoříme stanovení rozumného rozsahu víkendového klidu (vyloučení hlučných činností) a širokou osvětu v tomto směru.

Podpoříme postih motorkářů s upravenými výfuky se zvýšenou hlučností nad povolenou hranici.

Podporujeme kultivaci jílovské "hlavní třídy"-Pražské ulice, zejména chodník od ordinace ORL (a tedy i z Radlíku) do centra.

Obdobně chodník v Šeflukově ulici z centra ke Svatováclavským lázním, zejména v nebezpečných zatáčkách.

Podpoříme vznik více odpočinkových míst s dětskými hřišti na vhodných místech, např. u vodních ploch VKP Svatováclavské lázně.

Podporujeme uměřenost nové výstavby, aby nenarušovala vzhled města a výhled z něj na horizonty. To se týká územních plánů, stavebního úřadu a stavební komise.

Při rovnosti splnění kriterií soutěží podpoříme místní firmy pro městské zakázky. 


 

—————

Zpět