Setkání s bagrem

06.01.2015 12:44

Situace z titulku článku se v posledních měsících stala jistě většině čtenářů JN. Rozvoj města i modernizace silnic se bez těžkých strojů jistě neobejdou, důležité je ale správné načasování, součinnost a také všeobecné povědomí o tom, co a proč se děje.

Proto bych rád pouze telegraficky doplnil příspěvek paní starostky z minulého čísla JN ohledně modernizace železniční trati Praha – Čerčany, jelikož v prosinci proběhla schůzka se zástupcem Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC). Ohledně nádraží v Lukách byly požadavky vedení města jasné, a to vytvořit vchod do nového přístřešku pro cestující ve směru od jádra zástavby v Lukách. Dalším požadavkem bylo se pokusit stavební řešení přístřešku přizpůsobit charakteru původních historických přístřešků Posázavského pacifiku. V Lukách bude dále připraven prostor pro druhou kolej, která zde v minulosti již sloužila a byla odstraněna. Na jílovském nádraží nás nejvíce zajímal rozsah demoličních prací na nákladově rampě, kde bude odstraněn pouze úzký pás před dřevěnými objekty (mj. nádražní hospoda „U Pešoura“). Klíčovým problémem jílovského nádraží je možnost otáčení autobusů a zřízení zastávky. Zkušenosti z náhradní dopravy ukazují, že to je v technických možnostech, ovšem pravidelný provoz se pravděpodobně řídí jinými normami a požadavky. Propojení autobusové a železniční dopravy a jejich koordinaci považujeme za jednu z priorit, a proto ji budeme taky důsledně prosazovat. Je třeba ocenit snahu pana Kopanici z úřadu při organizaci schůzky se zástupcem SŽDC. Celá modernizace trati začne pravděpodobně v polovině příštího roku a pozitivním příslibem je několika minutové zrychlení v důsledku modernizace přejezdů.

Další stavební ruch jste jistě mohli zaznamenat při procházkám parkem za muzeem. Zde kromě výstavby rodinných domů probíhá odbahnění rybníka a v té souvislosti renovace kanalizace směrem k ulici Nádražní. Pokud jste se touto cestou někdy odvážili, jistě víte, že tato spodní část parku připomíná spíše les s příměsí křoví a černých skládek. Proto se na pracovním setkání s arboristou, panem Dolanským, řešilo ponechání vhodných dřevin k vytvoření parkového porostu. V tomto případě platí možná často zmiňované méně je někdy více, jelikož práce je v této části parku opravdu hodně, tudíž v první etapě budou odstraněny především nálety a stromy přímo nad vedením kanalizace. Zbylé vzrostlé stromy budou ošetřeny a ponechány v rozumných rozestupech a teprve po této první probírce bude porost zhodnocen jako celek. Společně s úpravami zeleně bude zpevněna cesta z ulice Nádražní, která by se měla stát nejkratší trasou od jihu na náměstí.

Uvedené 2 příklady podtrhují význam společných jednání a nepopulárních schůzí pro vyjasnění stanovisek a priorit. Jsem rád, že současné vedení města si tuto důležitost komunikace a nastavení pravidel rozvoje území uvědomuje a věřím, že společná práce na řešení problémů města bude pokračovat.

Jan Stachura

—————

Zpět