Radlík - náměstí a kanalizace

02.09.2014 21:45

Podpořili jsme při hlasování navýšení rozpočtu rekonstrukci náměstí na Radlíku, včetně instalace hlavního řádu splaškové kanalizace pod jeho povrchem. To usnadní do budoucna realizaci celkové kanalizace. Je nezbytné řešit nejen splaškovou, ale také dešťovou kanalizaci v ostatních připojených osadách.

—————

Zpět