Připomínky ke Strategickému plánu rozvoje města Jílového u Prahy (rok 2007)

27.08.2014 16:24

Strategický plán je profesionálně rutinně zpracován s vytěžením informací jen od některých skupin obyvatel, čímž zkresluje význam různých aktivit. Majitelé rekreačních nemovitostí, které jsou ve většině proti ostatním, na něm neparticipovali vůbec. Strategický plán proto zůstává obecný tam, kde by jen trochu lepší komunikace přinesla konkrétní návrhy. Bez nároku na úplnost se proto pokusím v následujících připomínkách vyplnit některé mezery:

Občanská společnost.-Z celostránkového pojednání o spolcích a občanských sdruženích je o Okrašlovacím spolku pouze uvedeno, že se stará o zeleň, Občanské sdružení Krajina 2000 není zmíněno vůbec, stejně jako řada dalších, proto doplňuji:
Okrašlovací spolek navázal na tradici stejnojmenného spolku z přelomu 19. a 20. století. Obnovil 8 drobných sakrálních památek v okolí města, které dotvářejí charakter kulturní krajiny a bez nichž by byla jen anonymním kusem země. Některé obnovil i několikrát. Revitalizací kaple sv. Václava v Lázních, s přilehlým piknikovým paloučkem, vytváří Okrašlovací spolek jádro kultivované volnočasové lokality, kterou by měla doplnit znovuotevřená zahradní restaurace a odbahněné koupaliště, které jako jediné v širokém okolí má přítok pramenité neznečistěné vody. Turistická okružní trasa Jílovské vyhlídky je v materiálu uvedena v jiné souvislosti, dodávám jen, že stálá obnova a údržba trasy včetně laviček a tabulí vyžaduje rovněž nezanedbatelnou energii. Počet turistů, kteří touto t

 

—————

Zpět