Poznámka k článku Kohoutka o Zelených

27.08.2014 16:41

V dubnovém čísle Jílovských novin se pan doktor Kohoutek jménem ODS pustil do Zelených. Nic proti němu nemám, ale jako předseda jílovské základní organizace musím reagovat. Ne k osobám zastupitelů, život nám přináší nečekané zvraty a pokud všichni jednali v souladu se zákonem, necítím se povolán vrtat se v jejich soukromí. Soustředím se jen na věcné problémy:

Podle pana doktora Kohoutka obytná zóna na sídlišti, kterou navrhovali Zelení (omylem ji nazývá klidová pěší), je řešitelná nejdříve v horizontu deseti let. Pro informaci popíši, co je třeba pro její realizaci udělat:
1) Holíkovu ulici zjednosměrnit jedním směrem a Imramovského druhým.
2) Bílou barvou na asfaltu vyznačit parkovací místa pro auta.
3) U obou vjezdů na sídliště osadit značky obytné zóny.
Tedy horizont spíše desetidenní než desetiletý (ostatně na schůzi v Sokolovně mi pan starosta slíbil brzké řešení).

Obchvat města Zelení nikdy nezpochybňovali, naopak upozorňují, že je bláhové spoléhat na to, že jeho hlavní část (od Lázní do Kabát) bude financována z peněz na dálnici D3. Zda tato dálnice povede v jílovském, nebo jiném koridoru, má rozhodnout meziministerská komise, na jejímž složení se, pokud vím, ministři dosud neshodli. Očekával bych, že radniční koalice, v souladu se svým volebním programem, bude hledat i jiné zdroje financování obchvatu, aby se ho ještě současné generace obyvatel dočkaly.

Věta, že zastupitelé za SZ na posledním veřejném zasedání zastupitelstva zamítli vybudování sběrného dvora je nepravdivá, neboť 14 zastupitelů ze 14 přítomných bylo bez výhrad pro. Většina zastupitelů, včetně Zelených, zamítla některé pozemkové transakce, o jejichž prospěšnosti pro město a právní čistotě měli pochybnosti, například z hlediska církevních restitucí. Žádný z těchto pozemků s potenciálními lokalitami sběrného dvora vůbec nesouvisí. Vybudování sběrného dvora naopak bezvýhradně podporujeme.

Závěrem zdůrazňuji, že jsem dalek toho, hodnotit všechny činy současné radnice negativně. Například obnovení autobusové zastávky v Kamenných Vratech vnímám velmi pozitivně a na podobných úkolech jsou Zelení zastupitelé připraveni s radnicí aktivně spolupracovat. Myslet si, že zastupitelé SZ nejsou přínosem a že se bojí řešit problémy má pan doktor Kohoutek nezadatelné právo. My máme zase právo neoplácet mu stejnou mincí, ale dokázat, že opak je pravdou.

Odpověď do JN 5/08                                                            Ing. Otakar Šmíd ZO SZ

—————

Zpět