Pouť krajinou, která nebude 2015

20.10.2015 08:41

Na radlické návsi, startu jubilejní 10. Pouti krajinou, mě mile překvapil počet 84 dospělých poutníků, 18 dětí a 12 psů. Akci pořádali jílovští Zelení s Krajinou 2000 a Okrašlovacím spolkem. Magnetem zájmu byl zejména geolog a spisovatel Václav Cílek, který se přes zdravotní indispozici pouti zůčastnil. Cestou přes Sirotčí strouhu a Skalku městský zastupitel Pavel Hrabec na mapě ŘSD poutníkům demonstroval dálniční záměr.

V cíli cesty, u lázeňské kaple svatého Václava, besedoval Václav Cílek s poutníky o mnoha tématech, od proměn zdejší krajiny až po současné (a budoucí) globální problémy. Z tohoto spektra uvádím dva postřehy: Suborbie, vznikající podél dálnic v přitažlivé krajině, zámožní majitelé opouštějí po zániku této přitažlivosti. Obyvatelům zůstává degradované prostředí. A k aktuální masové migraci - je třeba najít rovnováhu mezi solidaritou s lidmi z Asie, Afriky a solidaritou s vlastními potomky.

Po besedě následovalo divadelní představení O bílé kočičí princezně, které potěšilo nejen děti, i dospělí vděčně shlédli příběh, který pro změnu dopadl dobře. Bonbónkem pak byl v kapli koncert Alžběty Trojanové, která za doprovodu harfy zpívala české, moravské a slovenské lidové písně. Koncert zakončila krásnou irskou baladou. Závěrečné opékání vuřtů se protáhlo do večerních hodin. Tématem neformálních debat byl i průchod západní varianty dálnice D3 Jílovskem, náročností a náklady srovnatelný s pražskou Blankou, při řádově nižším vytížení. Těšíme se za rok na shledanou na 11. Pouti krajinou...

Otakar Šmíd.

—————

Zpět