Péče o místní lokality s přírodní hodnotou a zapojení do rozhodování o veřejné zeleni.

26.08.2014 11:04
Kandidáti SZ do zastupitelstva se během posledních let aktivně zapojili do péče o místní přírodní lokality a zeleň. Několik z nich aktivně působí v místních sdruženích (KRAJINA 2000, Okrašlovací spolek) a také tímto způsobem se zapojuje do správních řízení věnujících se veřejné zeleni. Hlavními místy, která udržují také kandidáti SZ, jsou Svatováclavské lázně, trasa „Jílovské vyhlídky“ nebo aleje a stromořadí v okolí města (pod Boží skálou, Třešňovka, stromořadí k Ráčku). 
Díky návrhům komise ŽP, jejíž předsedou je Pavel Hrabec, byly vypracovány návrhy na umístění nových stromů v aleji Třešňovka a v ulici Jana Morávka.
 
 
 

—————

Zpět