1. Pavel Hrabec, 47, strojní mechanik, nezávislý

02.09.2014 23:26

 "Nenechme naše město napospas developerům a místním zájmovým skupinám, zohledňujícím svůj prospěch na úkor budoucnosti našich potomků. Pokud v nadcházejícím volebním období dojde ke změně Územního plánu města, bude ještě co zachraňovat. Rozhodněte ve volbách, jaký rozvoj města si představujete."

Pavel Hrabec je nezávislým kandidátem do komunálních voleb na kandidátce Strany zelených. Je místním rodákem ze Studeného, ve věku 47 roků je profesí strojní mechanik. Ve volebním období 2010 - 2014 je opozičním členem zastupitelstva města a předsedou komise pro životní prostředí. Osmnáct roků je předsedou občanského sdružení Krajina 2000, je také členem jílovského spolku včelařů. 

 

Od počátku své existence jsou jílovští zelení proti naplánované, předimenzované developerské výstavbě. Ta přináší městu jen samá negativa: zvýšený provoz v dříve klidných uličkách a v centru města, vyvolává rozšiřování školy, školek a další infrastrukturu, zvyšuje náklady na údržbu dalších ulic a navíc zde není možnost zaměstnání pro nové občany. V neposlední řadě ničí ráz Jílového a okolní krajiny.

Na jaře 2011 jsme hlasovali (jako jediný z dalším kolegou) proti změně č.2 Územního plánu města. Tato uměna přinášela další nové plochy pro developerskou výstavbu domů a také průmyslových a skladových hal. Často se tak dělo na úkor ploch zeleně přiléhajících k plochám už pro výstavbu určených. Jako příklad mohu uvést lokalitu „Nový domov“ developera Adámka, kdy realizaci tohoto projektu pomohl zafinancovat náš první místostarosta Petr Doležal. Za tři roky na tomto schváleném pozemku již stojí domky.

V nadcházejícím volebním období dojde ke změně Územního plánu města. Pomozte nám naší podporou zachránit před zástavbou to, co z okolní krajiny ještě zbylo!

 

 

 

—————

Zpět