4. Mgr. Jana Koutníková, 36 let, produkční, nezávislá

02.09.2014 23:26

„Vše se nedá poměřovat hodnotou peněz, buďme rozvážní.  Diskuzí, ale i schopností kompromisů můžeme docílit trvalých společenských změn.“

V Jílovém žiji devátým rokem a od samého počátku se zapojuji do spolkového života ve městě.  Původní profesí jsem středoškolská učitelka, což mi umožnilo v době rodičovské „dovolené“ působit jako lektorka a nakonec  i koordinátorka mateřského centra Permoníček.  Poté jsem v Jílovém pracovala jako vedoucí odboru kultury  – vedla městskou knihovnu,  produkovala kulturní akce a také působila v redakční radě Jílovských novin.  Jsem spoluzakladatelkou a aktivní členkou Jílovských ochotníků. Nyní se zabývám produkční činností a tvorbou vzdělávacích seminářů. Jsem vdaná a mám dvě děti.

—————

Zpět