Krajina 2000 dvacetiletá

23.11.2015 10:55

V minulém čísle Jílovských novin jsem komentoval 10. ročník Pouti krajinou a je tu další kulaté výročí: 20 let občanského sdružení Krajina 2000. Na podzim roku 1995 se sešli obyvatelé Studeného a okolí, znepokojení přesunutím plánované dálnice D3 do těsné blízkosti jejich domovů, aby založili toto sdružení. Do jeho čela byl zvolen Pavel Hrabec, dnes nezávislý jílovský zastupitel za Stranu Zelených. Předsedou byl opětovně volen po celých 20 let. Dalším předmětem zájmu sdružení byla péče o dětské hřiště a parčík ve Studeném. O tyto aktivity se nyní dělí s Osadním výborem ve Studeném.

Na přelomu tisíciletí si konsultací s prestižními projektanty sdružení potvrdilo názor, že řešením není kroucení trasy dálnice k sousedům, ale její umístění v koridoru silnice I/3 s využitím jejích modernizovaných úseků. Oficiální spolupráci tito projektanti odmítali, s omluvou, že by nedostali další zakázky od ŘSD. Za přispění prostředků od obcí i občanů byla uzavřena smlouva s atelierem Promika, jejíž projekt, propojující skutečné zdroje a cíle dopravy, měl mimo jiné podporu i od MŽP. Další politický vývoj však tomuto řešení nepřál. Neřešením obchvatů obcí na silnici I/3 se jejich obyvatelé stávali rukojmími tlaků na preferenci západní varianty D3 na krajské úrovni. ŘSD ve snaze vyhovět často protichůdným požadavkům obcí na trase západní varianty D3 projekt postupně prodražuje jak stavebně, tak provozně. Touto cestou Krajina 2000 jít nechce.

K dvacátému výročí se členové Krajiny 2000 sešli v restauraci Pod Pepřem nejen k slavnostnímu přípitku (viz foto) a rekapitulaci dosavadní činnosti, ale i k projednání dalšího postupu. Například kontaktem s obcemi, které se nově staví proti západní variantě D3 a s Dětmi Země, které mají v oboru zkušenosti.  Setkání pozdravila jako host i paní starostka Květa Halanová a slíbila od ŘSD získat výkres výškového profilu dálničních tunelů na Jílovsku, k posouzení (ne)pravděpodobnosti propadů, analogických těm ve Stromovce při ražení Blanky. V souladu s novým Občanským zákoníkem Krajina 2000 upravila své stanovy. Bude napříště spolkem pro ochranu přírody Dolního Posázaví. Přejme jí do dalšího dvacetiletí mladou krev do jejích řad a úspěch v jejím snažení.

Otakar Šmíd.

 

 

 

 

—————

Zpět