Hlavní rozdíl

27.05.2015 15:25

pro JN6/15

V poslední době jílovské zastupitelstvo schválilo mimo jiné dvě změny územního plánu: Rozšíření účelu plánovaného objektu na severním horizontu města (u Skalky) na návrh První Jílovské o "skladování". Dále pak na návrh Albert/Billa na umístění supermarketu v plánované zástavbě nad radlickou cihelnou. Zatímco na první změnu - ztrátu přirozeného horizontu při pohledu z města - nikdo nereagoval, druhá změna se stala předmětem vášnivé polemiky na stránkách Jílovských novin. Ani jednu z uvedených změn jsem nevítal: Plechový hangár na horizontu je výsměchem abecedě urbanismu a v počtu supermarketů na obyvatele je Česko první v Evropě.

Je tu ale nečekaná souvislost: Silnice uvnitř Pražského silničního okruhu jsou v ranní a odpolední špičce tak ucpané, že cestování autem se mění v utrpení, nehledě na zvýšení spotřeby benzínu při popojíždění po metru. Uvážlivější řidiči ze vzdálenějších osad jílovského katastru proto na vhodném místě přesednou na autobus. Vzhledem k hranici tarifního pásma je tímto místem Radlík. Od zavedení placeného parkování na radlické návsi tak stojí auta kde se dá. Supermarket s parkovištěm blízko autobusové zastávky by tento problém vyřešil, ovšem stejně tak i parkoviště bez supermarketu na témže místě.

Hlavní rozdíl obou projektů je ovšem v něčem jiném: Skladový objekt První Jílovské svým sousedstvím s plánovanou dálniční křižovatkou dává tušit, čemu je určen. Názornou představu lze získat na křižovatce dálnice D1 se silnicí Jesenice - Říčany. První Jílovská tedy patrně věří, po všech zkušenostech (nejen) s tunelem Blanka a sesuvem na D8, že západní varianta dálnice D3, s pěti tunely na poddolovaném Jílovsku, někdy uzří světlo světa. Zatím co nadnárodní společnosti Albert/Billa rozvážně investují v lokalitě, která po dobu životnosti objektu zůstane vstupní branou do Dolního Posázaví.

Otakar Šmíd.

 

—————

Zpět