Setkání s projektanty dálnice D3

02.09.2016 10:09

 

Dne 2. února 2016 přijeli do Jílového na pozvání Krajiny 2000 zástupci ŘSD a Pragoprojektu, kteří participují na technickém řešení průchodu západní varianty dálnice D3 katastrem Jílového. Tato varianta byla jediná rozpracována v důsledku politického zadání. Toto zadání  občané mohou změnit, ve prospěch lepší varianty, prostřednictvím voleb.

Hosté přítomné seznámili s projektem. Celý středočeský úsek od Jesenice po Mezno má být budován najednou v létech 2024 až 2028. Průjezd Jílovskem je zřejmý z přiloženého výškopisného výkresu. Jednání bylo korektní a vstřícné. Na podnět Dr. Morávka hosté přislíbili před budováním tunelu pod Panským vrchem, kde jsou nezmapované středověké doly, vybudovat průzkumnou štolu, na podnět P. Hrabce zváží možnost zakrytí úseku nejblíže Studenému tubusem. Přislíbili též provést podrobný hydrologický průzkum v trase tunelu Kamenná vrata, aby v případě ohrožení pramenů stejnojmenná osada byla včas vybavena vodovodem.

Přiložený výškopisný výkres evokoval úvahu: Proč mají ty miliony aut, pendlujících mezi Skandinávií a Balkánem, až do skonání věků jedním tunelem se 4% sklonem vystoupat od  Zahořanského mostu k Jílovému a dalším klesnout k mostu Sázavskému (a naopak), když jsou oba mosty v jedné rovině? Nebyl by logičtější vodorovný tunel? Samozřejmě ano, pokud by ovšem město Jílové netrvalo na vlastním dálničním exitu. Pro cestu do Prahy je bezcenný, dálnice skončí u Jesenice, kde v současnosti teprve začínají dopravní problémy (které dálnice ještě znásobí). Výhodnější bude využití stávajících silnic do centra, i k dopravním terminálům (např. metro D v Libuši a tramvaj v Modřanech). Pro cesty jižním směrem, méně časté, poslouží exit za Sázavou.

Tuto úpravu může ovšem projektant provést s politickým souhlasem města Jílového. Lze očekávat zástupné protiargumenty realitních spekulantů, i to patří k demokracii. O co Jílové vypuštěním exitu přijde? To je k vidění na křížení dálnice D1 se silnicí 101 Jesenice - Říčany. A to by byla ještě větší hrůza, než vlastní dálnice. Krajina je naše největší bohatství! Rozhodnout se však musíme rychle, úřední lhůty nepočkají!

 

 

Otakar Šmíd.

—————

Zpět