Bude nás víc? Nebudem se bát vlka nic!

24.09.2014 13:28

Strana Zelených v Jílovém působí od roku 2006, kdy ji, pod vedením tehdejšího redaktora časopisu NIKA, Oldy Janeby, založili členové občanského sdružení Krajina 2000, Okrašlovacího spolku a občané vnímající jedinečnost svého města a krajiny. V hledání alternativ k Západní (jílovské) variantě dálnice D3 nás podporovali osvícení pracovníci MŽP, Ekologický právní servis, sdružení Arnika, hornorakouští Grünen, řada dalších ekologických organisací, ba i president Václav Havel.

Postupem času, v souvislosti s mediální kampaní proti obnovitelným zdrojům energie, vedenou uhelnou a jadernou lobby (u nás prý slunce nesvítí a vítr nefouká, jako v sousedním Německu), preference Zelených na všech úrovních klesaly, takže v jílovském zastupitelstvu máme v posledním volebním období jen jednoho opozičního zastupitele, Pavla Hrabce, který je i předsedou Komise životního prostředí. Ke všem úkolům přistupuje zodpovědně.

Háček je v tom, že zastupitelstvo má 15 členů a není pro jednoho zastupitele snadné pro dobrou myšlenku získat nadpoloviční většinu. Například se sice podařilo zažehnat drahý a předimensovaný autobusový terminál u pneuservisu, ale již se nepodařilo prodloužit autobusové linky do Borku, v zájmu propojení s vlakem a lepší obsluhou tamních obyvatel. Rovněž se nepodařilo zabránit zrušení základní školy s alternativní výukou v ulici Pod školkou, zabránit při změně územního plánu rozšíření ploch pro výstavbu a lokalizaci "hal pro výrobu a skladování" na severním horizontu  při pohledu z města ke Skalce a dalším nepříznivým rozhodnutím městského zastupitelstva.Vím, že není obvyklé v předvolebním materiálu uvádět výčet toho, co se nepodařilo. Uvádím to proto, abyste občané - voliči uvážili, že na Vašich hlasech záleží, kolika hlasy budou Zelení disponovat příští 4 roky na radnici.

 A kdo se na kandidátce Zelených uchází o Vaše hlasy? Na prvním místě kandidátky je dosavadní zastupitel Pavel Hrabec, 47 letý rodák ze Studeného, profesí strojní mechanik, předseda Krajiny 2000 a člen spolku včelařů. Následuje MgA. Tomáš Svoboda, pedagog, muzikant, sbormistr, člen kulturní komise a fanda starých zlatých štol. Třetí je Mgr. Jan Stachura, přírodovědec, předseda Okrašlovacího spolku a organizátor zajímavých akcí pořádaných muzeem. Čtvrtá je Mgr. Jana Koutníková, která zorganizovala celou plejádu akcí kulturního centra v Jílovém. Pátý je RNDr Miroslav Kolařík, vědec - mykolog, aktivní člen Okrašlovacího spolku, který v okolí někdy objeví vzácnou rostlinu, které si ostatní nevšimnou. Na šestém místě pak je dětmi milovaná paní učitelka Mgr Vendulka Zahálková, která se o prázdninách (pokolikáté už?) těšila na prvňáčky, a na níž ještě dlouho po absolvování školy mnozí vzpomínají. Každou neděli a při příležitostech veselých i smutných pak rozeznívá varhany husitského kostela.

Nebudu Vás obtěžovat popisováním dalších 9 kandidátů, čímž rozhodně nechci naznačit, že jsou méně kvalitní, ale ponechám to odkazem na kandidátní listinu iniciativě těch, které to zajímá. Vzhledem k volební matematice chci požádat všechny, pro něž krajina Dolního Posázaví není prázdný pojem, aby po zralém uvážení volili kandidátku Zelených jako celek.  Bude-li nás víc, jistě něčeho užitečného dosáhneme!

Otakar Šmíd, září 2014

 

 

—————

Zpět